Attack Surface

Naar het Nederlands vertaalt is je "attack sufrade" het aanvalsoppervlak.

Het aanvalsoppervlak van een organisatie of de ICT omgeving van een organisatie is de som van de verschillende punten (de "aanvalsvectoren") waar een ongeautoriseerde gebruiker (de "aanvaller") kan proberen gegevens in te voeren naar of gegevens te extraheren uit een omgeving. Het aanvalsoppervlak zo klein mogelijk houden is een fundamentele beveiligingsmaatregel.

Termen

  • Attack surface (aanvalsoppervlak)
  • Attack vector (aanvalsvector)